22. tra 2013.

Reciklirajte, molim.

Danas je dan planeta Zemlje, dan kad se posebno treba osvrnuti na važnost čuvanja okoliša i na neke vrijedne navike. Čini mi se da "mali" ljudi zaista i brinu u očuvanju okoliša, odvajaju otpad, odlažu ga u posebne spremnike, koriste platnene vrećice i  staklene boce umjesto plastičnih. Neki idu i korak dalje pa i sami recikliraju na način da ponovno koriste neke stvari na isti način ili udahnu tom "otpadu" neki drugi život.
Nažalost, velike kompanije, "veliki" gradovi i na čelu njih "veliki" ljudi, kao da i ne mare baš previše da nam Zemlja potraje za iduće generacije. Marljivo odvojeni otpad u pripadajuće spremnike, ponekad završi na istoj hrpi smeća i uopće se ne reciklira. Jedino što ja mogu je odgojiti svoju djecu da se tako ne ponašaju, ponajprije svojim primjerom. Raduje me kad vidim da i sami od "otpada" stvaraju nešto novo, kreativno, korisno (Mama, možemo li ovo još nekako iskoristiti?)...i kad paze da odvoje papir, staklo, metal i plastiku..... Bravo maleni. :)Free print na Children inspire design: Please recycle

V. je u vrtiću radio na zajedničkom plakatu:
A kući na bojanju bojanke sunčevog sustava , tj. svih planeta, a ne samo Zemlje i nakon toga izrade plakata sunčevog sustava na starom kalendaru sa temom svemira.

P je obojala veselu Zemlju:

Ovako smo još prošle godine lakše naučili u koji spremnik ide koji otpad:
U koji spremnik ide koji otpad?

Ovako smo obilježili prošle godine: Dan planeta Zemlje 22.04.2012.


1 komentar: